Miljonanslag till forskning om antibiotikaresistens

Thomas Grenholm Tängdén får ett anslag på tre miljoner kronor från AFA Försäkring för att utveckla metoder för hur multiresistenta bakterier kan testas för...

Bidrag från VR för tillgängliggörande av infrastruktur

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljats bidrag inom utlysningen för tillgängliggörande av infrastruktur. Uppsala universitet fick två av de nio bidrag som...

Ny bibliotekschef i Uppsala kommun

Mohammed Mekrami blir ny bibliotekschef i Uppsala kommun. Mohammed har mångårig erfarenhet som chef och ledare inom framförallt skola och bibliotek och har det...

Infokväll om kulturstipendier och bidrag på nationell nivå den 28 november

Är du kulturskapare i Uppsala län inom dans, film, konst, litteratur, musik, teater eller något annat område, och vill få koll på stipendier och...

Gottsundabiblioteket öppet igen efter branden

Redan dagen efter branden var bibliotekspersonalen på plats i Gottsunda centrum för att hantera enklare biblioteksärenden och ta emot låneböcker vid en provisorisk disk....

Stora torget inte längre en taxiplats

Trafikregleringen införs för att förbättra en rörig trafiksituation på främst helgkvällar och nätter. När taxi använt busshållplatsområdet för att vänta på kunder har bussarnas...

Uppsalas studenter målgrupp för årets Vintercyklisten

För att delta ska man ha fyllt 18 år, bo och studera i Uppsala, och vilja cykla på vintern. Deltagarna ska cykla minst tre...

Kommunstyrelse för ny mandatperiod vald

Kommunfullmäktiges presidium Eva Edwardsson (L), ordförandeCarl Lindberg (S), vice ordförandeMagnus Åkerman (M), andre vice ordförande Kommunalråd för den styrande koalitionen Erik Pelling (S). Kommunstyrelsens ordförandeCaroline Hoffstedt (S).Mohamad...

Uppsala kommun uppmanar fastighetsägare att mäta radon

Kommunen har tagit fram ett informationsmaterial som riktar sig till småhusägare i Uppsala. Husägarna uppmanas att mäta radon i minst två månader någon gång...

Uppsala kommun planerar att bygga en ny park i Rosendal

Parken är uppkallad efter den svenske Nobelpristagaren Manne Siegbahn, som var professor i Uppsala. Nu inleds upphandling av entreprenör för byggnationen, som planeras att...

Senaste artiklar

Budgetpropositionen innebär inga förändringar i verksamheten

Den avskalade budgetproposition som presenterades av övergångsregeringen idag innebär i nuläget inga förändringar för Uppsala universitets verksamhet och planering. Medel för en rad tidigare aviserade...

Ett brev från Kim och Tolle

2018.11.15 | A-Laget, AppFotbollsvänner, Det är med stort vemod och starka känslor vi väljer att lämna Sirius efter alla dessa år. Den resa som Sirius...

Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf lämnar Sirius

2018.11.15 | A-Laget, AppKim Bergstrand och Thomas Lagerlöf lämnar Sirius efter avslutad säsong. Tränarduon har aktiverat en klausul i det treårsavtal som skrevs i...