Uppsalapaketet innehåller historisk satsning på hållbart resande och bostäder

I september 2017 stod det klart att södra Uppsala är ett av nio områden i landet som ska ingå i regeringens satsning på nya...

Länsbibliotek Uppsala byter namn till Regionbibliotek Uppsala

Den 1 januari 2018 byter Länsbibliotek Uppsala namn till Regionbibliotek Uppsala. E-postadressen ändras då till regionbiblioteket@regionuppsala.se. Namnbytet ligger i linje med utvecklingen nationellt. De senaste...

Konsten att delta Uppsala län startar

Konsten att delta är ett projekt som syftar till att underlätta för utlandsfödda bild- och formskapare (nyanlända och de som varit en längre tid...

Förskolor på landsbygden får nästan en miljon kronor i kulturstöd

Kulturrådets stöd Skapande förskola går till insatser med professionell kultur i förskolan. De riktar sig till fyra- och femåringar i områden där tillgången till...

Fyrishov fortsätter servera seniorluncher

Restaurangen på Fyrishov ger under år 2018 möjlighet till alla över 65 år att äta lunch under helgfria vardagar för 60 kronor per person...

Litteraturkarusellen våren 2018 – samtida bilder av Sverige

Inför vårsäsongen av Litteraturkarusellen har författaren Åsa Erlandsson och serieskaparen Mats Jonsson engagerats. Två högaktuella författare, som på biblioteken i länet kommer att ge...

Invigning av Johan Röings skulptur Befattning

För ett år sedan, när den första snön föll, lyftes Johan Röings skulptur "Befattning" på plats utanför det nya parkeringshuset på Akademiska sjukhuset. I...

Innovation Day väcker internationellt intresse

Hallå där… Lina Sors Emilsson, projektledare för EIT Health Innovation Day som 1 december samlade studenter och representanter för Uppsala kommun och Region Uppsala...

Universitetet konstaterar oredlighet bakom plaststudie

Uppsala universitet har nu fattat beslut i oredlighetsärendet gällande en studie om fisklarvers konsumtion av mikroplast. Universitetet finner att båda forskarna bakom studien gjort...

15 miljoner i bidrag till ny kärnteknik

Vetenskapsrådet har fattat beslut om 2017 års projektbidrag och etableringsbidrag inom ny kärnteknik. Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet tilldelas 14 800...

Senaste artiklar

Bjerking klara som Klubbpartner 2018

2017.12.12 | AllmäntÄnnu återstår ett tag innan fotbollssäsongen 2018 får se sin första avspark, men förberedelserna pågår förstås för fullt på alla plan inom...

Klimatförändringar kan ge hopp för hotad svartvit flugsnappare

Den globala uppvärmningen är ett hot mot många levande organismer. Men den kan också ha motsatt effekt. En ny studie visar att två olika...

Fler ska få utbildning och arbete snabbare

Några konkreta mål med Uppsala kommuns nya arbetsmarknadspolitik är att få utomeuropeiskt födda kvinnor i arbete och påskynda etablering på arbetsmarknaden av nyanlända. Kommunen...